About us

Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane (APAC)

a fost înființată în anul 2010 cu scopul de a promova și susține artiste și artiști din sfera artelor contemporane vizuale și performative, de a facilita producția de artă contemporană și teatru independent și de a încuraja accesul și participarea directă în proiecte a unor audiențe cât mai largi și diverse. Proiectele asociației vizează inclusiv și cu precădere beneficiari din categorii vulnerabile, diverse și/sau marginalizate etnic, rasial, social, din punctul de vedere al identității de gen sau a neurotipicității în abordări artistice intersecționale, feministe, angajate.

Prin activitățile desfășurate până în prezent, APAC și-a propus să identifice și să exploreze artistic probleme și teme de reflecție sociale și/sau politice, să creeze platforme de lucru în comun și rețele de solidarizare între lucrătoarele și lucrătorii în artă și cultură, să susțină artistele și artistele mame iar în măsura în care este posibil, să intervină prin artă, educație artistică sau practici creative conexe în situații și comunități marginalizate.

The Association for Contemporary Arts Promotion (APAC)

was established in 2010 with the aims of promoting and supporting artists in the field of contemporary visual and performing arts; to facilitate production of contemporary art and independent theater; to encourage direct access and participation in intersectional, feminist, social cultural projects and artistic approaches for wide and diverse audiences such as beneficiaries from vulnerable and/or marginalized categories in terms of ethnically, racially, socially, gender identity or neurotypicality.

Through its activities so far, APAC has set out to identify and explore artistic and/or political issues and topics of reflection, to create joint work platforms and networks of solidarity between art and culture workers, to support the female / non-male artists, mother artists and, as far as possible, to intervene through art, artistic education or related creative practices in marginalized situations and communities.