ARTHUB Bucharest

Demarat în 2013, ARTHUB este cel mai important proiect al Asociației pentru Promovarea Artelor Contemporane și reprezintă un spațiu multifuncțional oferit spre utilizare profesioniștilor din domeniul artei, managementului cultural și a industriilor creative, cu suprafețe destinate lucrului în comun și zone de lucru individuale dar și o comunitate construită în jurul unor valori precum libertatea de expresie, solidaritatea și diversitatea.

De-a lungul timpului a furnizat ateliere de creație și spații de repetiții pentru teatru, burse de producție de teatru și arte vizuale. Peste 30 de artiști sunt membri permanenți ARTHUB, rezidenți sau de la distanță.

Maia Ștefana Oprea art studio in Carol 61 site

Mai multe despre resurse și comunitate pe site-ul oficial ARTHUB.

Started in 2013, ARTHUB is the most important project of the Association for the Promotion of Contemporary Arts and represents a multifunctional space offered for use by professionals in the field of art, cultural management and creative industries, with areas for common work and individual work areas but also a community built around values ​​such as freedom of expression, solidarity and diversity.

Art Studio Tours

Over time, he has provided creative workshops and rehearsal spaces for theater, theater production fellowships and visual arts. Over 30 artists are permanent ARTHUB members, residents or from a distance.

More about resources and community on the official site ARTHUB