History

În intervalul 2014-2017 a organizat anual festivalul Bucharest Art Week, fiecare dintre ediții abordând o temă de lucru cu conotații socio-politice precum problema refugiaților (ediția 2014: Orașe, atitudini, granițe); memoria Holocaustului (ediția 2015: Laughter and forgetting); mediul și relația omului cu natura (ediția 2016: Lecția naturii); războiul din Siria (ediția 2017: Corespondență de război).

În anul 2013 a inițiat spațiul colaborativ de producție, laborator și expunere ARTHUB Bucharest care își stabilește ca priorități de lucru: implementarea de soluții sustenabile pentru problema spațiilor de creație/producție pentru artă și teatru independent și consolidarea unei comunități artistice incluzive și solidare.

Bucharest Art Week 2017, War Correspondence

Începând din 2017 când a inaugurat primul spațiu de repetiții, ARTHUB a produs spectacolele: Bambina, regina florilor (2017) regia Mihai Lukacs, 1.SalvationKit (2019) de Peca Ștefan, regia Silvia Roman; trilogia SHARE (2019) de Robert Bălan; Spaghete cu pâine (2019) de/cu Alex Fifea și Infinit pozitiv (2020), regia Alex Fifea, în parteneriat cu Asociația Carusel.

Dintre manifestările în sfera vizualului ale colectivului ARTHUB amintim tabăra de creație pentru mame și copiii lor Maternity (ART) Leave (2015), PARCELA (2017); Măcinat (2018) expoziție multi-sit Hala Matache, MNLR, ARTHUB; Perspectivele și anatomia artei la feminin (2019) sau în colectiv extins Ex Cathedra Masculum (2019) în parteneriat cu ALERT Studio.

Between 2014-2017 APAC organized Bucharest Art Week festival annually, each of the editions addressing a theme of work with socio-political connotations such as the refugee problem (2014 edition: Cities, Attitudes, Borders); the memory of the Holocaust (2015 edition: Laughter and Forgetting); the environment and the relation of humans with nature (2016 edition: The Lesson of Nature); the war in Syria (2017 edition: War Correspondence).

In 2013, APAC initiated the collaborative space of production, laboratory and display ARTHUB Bucharest which establishes as working priorities: the implementation of sustainable solutions for the problem of creative / production spaces for independent art and theater and the consolidation of an inclusive and supportive artistic community.

Starting with 2017 when it opened the first rehearsal space, ARTHUB has produced the shows: Bambina, the Queen of Flowers (2017) directed by Mihai Lukacs, 1.SalvationKit (2019) by Peca Ștefan, directed by Silvia Roman; SHARE trilogy (2019) by Robert Balan; Spaghetti with Bread (2019) by/with Alex Fifea and partnered  with Carusel Association for Infinitely Positive (2020), directed by Alex Fifea.

Where are Women in Upper Art Education? 2019

Among the exhibitions of the ARTHUB collective we mention Maternity (ART) Leave, PARCELA (2017); Ground (2018) multi-site exhibition Hala Matache, MNLR, ARTHUB; Perspectives and Anatomy of Art at as a Feminin Gender (2019) or in the extended collective Ex Cathedra Masculum (2019) in partnership with ALERT Studio.

Child in Art Lesson in Angela Bontaș Studio 2017